Jävla skitsystem!

Hur en usel digital arbetsmiljö stressar oss på jobbet – och hur vi kan ta tillbaka kontrollen

Offentliga sektorn ska effektstyra IT, säger E-delegationen

Publicerad 13 juni 2011 | Inga kommentarer ännu

E-delegationens modell för nyttorealisering
Ett konstaterande i boken är att man under lång tid struntat i den eventuella nyttan i it-projekt. Tekniska lösningar byggs därför att det är möjligt att bygga dem (som läkaren Martin Wohlin säger i UNT). Om de verkligen levererar de utlovade effektiviseringarna eller besparingarna har helt enkelt inte mätts.

Men nu är det glädjande nog ändring på gång. E-delegationen håller nu på att arbeta med en Vägledning i Nyttorealisering – ramverk för effektstyrd verksamhetsutveckling.

I den kan man läsa till exempel

”Ramverket för nyttorealisering ger riktlinjer för att bedriva en effektstyrd verksamhetsutveckling … allt utvecklingsarbete ska vara väl underbyggt med beslutsunderlag som identifierar målgrupper och andra intressenters behov och krav, specificerar hur kostnader ska fördelas och hur besparingar och andra nyttor ska uppnås samt hur och när dessa ska realiseras.”

Det är ett riktigt, riktigt bra och ambitiöst initiativ. Snudd på champagne-läge!

Vägledningen innehåller många råd och definitioner som kan ligga till grund för ett gemensamt arbetssätt i offentlig sektor. (Och eftersom även den privata sektorn märkligt nog varit dåliga på att effektstyra kan man hoppas att även de laddar hem och tar till sig budskapet.)

En första version av vägledningen gick runt på remiss under våren. E-delegationen håller nu på att uppdatera den utifrån synpunkterna.

Om man ska peka på någon svaghet är det väl att vägledningen just bara är en vägledning. E-delegationen saknar makt för att trycka på att det offentliga Sverige faktiskt använder metoderna. Man är beroende av att myndigheter verkligen fattar poängen. Att de är villiga att göra investeringen att ändra sitt arbetssätt.

Och för det är det nödvändigt med ett resolut tryck från användarna.

Kommentarer

Skriv en kommentar

 • Köp boken

 • Kontakt

  Jonas Söderström
  Jonas Söderström
  Tel: 0760-47 58 47
  Mejl: jonas@kornet.nu
 • Om boken

  “Jävla skitsystem!” är den första boken på svenska – och så vitt känt i världen - som tar upp problemen med dåliga datasystem ur ett konsekvent arbetsmiljöperspektiv. Usla datasystem gör oss frusterade, arga, stressade på jobbet. Ändå är det vanligt att användarna tar på sig skulden - och inte ser att det egentligen är de usla systemen som behöver förändras. Den här boken hjälper dig att känna igen hur datasystemen stressar - och hur vi kan försöka börja ta tillbaka kontrollen.
 • Prenumerera