Jävla skitsystem!

Hur en usel digital arbetsmiljö stressar oss på jobbet – och hur vi kan ta tillbaka kontrollen

IT-system stressar blåljuspersonalen – mer än faror och obekväma arbetstider

Publicerad 11 augusti 2014 | Inga kommentarer ännu

2012 gjorde Uppsala universitet en undersökning av stressfaktorer hos 3700 operativt verksamma inom Brandförsvaret, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Polisen och Tullverket.
Det är alla så kallade ”blåljusyrken” där man kan hamna i livsfarliga lägen, ofta helt oförberett. De har dessutom obekväma arbetstider, rullande scheman och mycket jour; allt potentiellt tunga stress-skapare. Det borde ju vara starka stressfaktorer?
blåljuspersonal i arbete
Men resultaten blev en aning överraskande.
Bara 2 procent instämde helt i att de upplevde arbetsschemat som stressande.
Lika få – 2 procent – sa att de ofta känner sig otrygga i arbetet.
Bara 8 procent var oroliga för att få förändrade arbetsuppgifter.
9 procent instämde i att det är slitsamt att ständigt vara förberedd på att hantera kritiska och problematiska händelser.
14 procent höll helt med om att arbetet bland allmänheten blivit farligare, men bara 7 procent upplevde att allmänhetens bristande respekt var ett problem.

Istället var det en för forskarna på Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap oväntad stressfaktor som stack ut, dramatiskt.
26 procent svarade att en stor stressfaktor var att lednings- och rapporteringssystem är dåligt anpassade till arbetet. Färre än var tionde tyckte att det fanns en ”hög passform mellan system och arbete” (klicka för större bild).
firstrespondersdiagram-single-small
Medan studien kan hänvisa till ett stort antal vetenskapliga studier kring problemen med arbetstider, finns det inga referenser alls till it-system som stressfaktor. Författaren konstaterar lakoniskt:

”Tidigare studier av organisationsrelaterade orsaker till yrkespåförd stress hos first responders har sällan studerat lednings- och rapporteringssystem specifikt. Dock visar [resultatet] att det är viktigt att i mera detalj ta hänsyn till hur första linjens medarbetare upplever dagens alltmera förekommande system för att mäta och följa upp prestation bland first responders.”

Olyckligtvis nämns inte detta och it-systemens uppseendeväckande stora roll i sammanfattningen av rapporten.

Det finns dock en faktor som överträffar it-system. 36 procent instämmer helt i att omorganisationer bidrar till stressen. Tar man med omorganisationer, och tar med de som även svarat ”stämmer ganska bra” för de olika stressfaktorerna, ser diagrammet ut som nedan (klicka för en större bild).

firstrespondersdiagram-small

Den inbördes ordningen och de dramatiska skillnaderna är som synes desamma, men siffrorna högre. 66 % tycker it-system är en stressfaktor, helt eller delvis, mot 12 procent för arbetsschemat.
Jag har ofta framhållit att it är en pådrivande faktor i organisationsförändringar. Ny teknik gör förändringar och nedskärningar möjliga.

Du kanske tänker att resultatet påverkas av att de svarande är okunniga om it – till exempel åldrade kommissarier nära pensionsstrecket som inte förstår sig på it? Fel; 60 procent av de svarande poliserna var under 40 år. Polisyrket har föryngrats rejält den senaste tiden.

Det finns förstås skillnader mellan de olika blåljus-yrkena. Försvarsanställda är mer oroliga för organisationsförändringar. Poliser är mer stressade av arbetsschemat än andra och upplever mer fara. Men även sett yrke för yrke, så står it-system och organisationsförändringar ut som de största stressfaktorerna.

Källa: Arnetz, B: ”Det här är inte vilket yrke som helst!” Yrkespåförd stress, hälsa och prestation hos operativt verksamma inom Brandförsvaret, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Polisen och Tullverket. Resultat från nationell enkätkartläggning. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala Universitet, 2012.

Bilder under cc-licens: Suddenly, the police av Armando G Alonso/flickr och Fire av Stephen Salomons/flickr

Kommentarer

Skriv en kommentar

 • Köp boken

 • Kontakt

  Jonas Söderström
  Jonas Söderström
  Tel: 0760-47 58 47
  Mejl: jonas@kornet.nu
 • Om boken

  “Jävla skitsystem!” är den första boken på svenska – och så vitt känt i världen - som tar upp problemen med dåliga datasystem ur ett konsekvent arbetsmiljöperspektiv. Usla datasystem gör oss frusterade, arga, stressade på jobbet. Ändå är det vanligt att användarna tar på sig skulden - och inte ser att det egentligen är de usla systemen som behöver förändras. Den här boken hjälper dig att känna igen hur datasystemen stressar - och hur vi kan försöka börja ta tillbaka kontrollen.
 • Prenumerera