Jävla skitsystem!

Hur en usel digital arbetsmiljö stressar oss på jobbet – och hur vi kan ta tillbaka kontrollen

Dålig skol-it sabbade mer än 540 undervisningstillfällen – på tre dagar

Publicerad 21 oktober 2014 | 4 kommentarer

När lärare i två mindre Skånekommuner fick svara på frågor om sitt arbete under de tre senaste dagarna, rapporterade de fler än 540 fall, där dåligt fungerande teknik drabbat eleverna i form av försämrad eller minskad undervisning.

Jag upprepar: på bara tre dagar. Det betyder nästan 15 000 störda undervisningstillfällen på höstterminen, över 30 000 på hela läsåret.

Antalet tillfrågade lärare var strax under trehundra – vilket betyder att varje lärare drabbades ungefär tre gånger per skolvecka. Eller fler än 100 gånger på ett läsår, när den digitala arbetsmiljön ställde till problem.

Men de viktigaste i en skola är förstås eleverna. Ett ”undervisningstillfälle” drabbar ju inte bara en elev, utan oftast en grupp: en hel klass, ett arbetslag, eller kanske en halvklass.
Om vi för enkelhetens skull räknar med en klass om 25 elever per undervisningstillfälle, får vi rent absurda siffror: 750 000 gånger har enskilda elever fått sämre undervisning på grund av den tid lärare måste lägga på dålig digital teknik, samt på grund av de omprioriteringar de sedan varit tvungna att göra.

I bara två kommuner. Multiplicera sedan med hela riket …

Siffrorna kommer från en alldeles färsk studie från forskaren Carola Aili vid Lunds universitet. I studien framhålls att de undersökta kommunerna är relativt väl försedda med tekniksupport, enligt lärarna som deltog i studien, och tekniken är av god kvalitet i flertalet skolor.

Lärarna var ända från förskolan upp till gymnasiet. Om man försiktigt gissar att teknikanvändningen är mindre i förskolan, blir det mängden av it-problem ännu mer belastande i de högre årskurserna.

Att just elevperspektivet tas upp i studien är positivt. Min enda invändning är att man verkar fokusera på det man kallar ”teknikstrul”, som är den mest uppenbara källan till tidsslöseri. Men även dålig användbarhet hos systemen bör ge tidsförluster, men de är inte alltid lika lätta att identifiera för läraren. En tränad interaktionsdesigner som observerade skulle förmodligen kunna se ännu mer bortkastad tid.

Vi kan bara komma till rätta med detta om lärare och deras fackliga organisationer i högre grad engagerar sig i arbetet för en dräglig digital arbetsmiljö – både för elever och lärare.

Ny studie: teknikstrul stjäl lärarnas arbetstid. Lunds universitet, 14 oktober 2014

Kommentarer

4 kommentarer to “Dålig skol-it sabbade mer än 540 undervisningstillfällen – på tre dagar”

 1. Ett enkelt problem att lösa : Jävla skitsystem!
  22 december 2014 @ 22:54

  […] införa usla digitala system. Släng ut de system som kostar mest i tid och ansträngning. Deras bidrag till bra skolresultat är ändå försumbara. Och i många fall fungerar de så […]

 2. Usla skolsystem : Blind Höna
  22 december 2014 @ 23:14

  […] Jag upprepar: på bara tre dagar. Det betyder nästan 15 000 störda undervisningstillfällen på höstterminen, över 30 000 på hela läsåret. […]

 3. Höga Kusten
  20 februari 2015 @ 11:18

  ”I studien framhålls att de undersökta kommunerna är relativt väl försedda med tekniksupport, enligt lärarna som deltog i studien, och tekniken är av god kvalitet i flertalet skolor.”

  God kvalitet borde väl rimligtvis även innebära användarvänlighet. Eller är de binära 0:orna extra ovala i Skåne?

 4. Jonas Söderström
  21 februari 2015 @ 10:41

  Bra poäng, Höga kusten.

Skriv en kommentar

 • Köp boken

 • Kontakt

  Jonas Söderström
  Jonas Söderström
  Tel: 0760-47 58 47
  Mejl: jonas@kornet.nu
 • Om boken

  “Jävla skitsystem!” är den första boken på svenska – och så vitt känt i världen - som tar upp problemen med dåliga datasystem ur ett konsekvent arbetsmiljöperspektiv. Usla datasystem gör oss frusterade, arga, stressade på jobbet. Ändå är det vanligt att användarna tar på sig skulden - och inte ser att det egentligen är de usla systemen som behöver förändras. Den här boken hjälper dig att känna igen hur datasystemen stressar - och hur vi kan försöka börja ta tillbaka kontrollen.
 • Prenumerera