Jävla skitsystem!

Hur en usel digital arbetsmiljö stressar oss på jobbet – och hur vi kan ta tillbaka kontrollen

Regeringens användningsforum

Publicerad 15 juni 2012 | Inga kommentarer ännu

Jag är förstås mycket hedrar över att ha blivit utsedd till ledamot i regeringens nya Användarforum Användningsforum:

– När vi utarbetade den Digitala Agendan för Sverige upptäckte vi att det saknades en samlad plattform för att föra konkreta diskussioner och utbyta erfarenheter när det gäller informationsteknikens användbarhet. Därför är jag glad att nu kunna presentera de personer som ska delta i och driva Användningsforum, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.
Användningsforum ska arbeta med hur användbarhet och tillgängligheten till it kan öka och följas upp. Forumet ska peka ut utvecklings- och förbättringsprocesser som har ett användarperspektiv.

Det ska bli intressant att se vad en sådan här grupp kan åstadkomma. Mandatet och resurserna och det reella inflytandet är ännu så länge en aning oklart. Men det sitter många bra människor i den, och bara det att ha ministern bakom sig ger naturligtvis en tyngd åt frågan, som den aldrig tidigare haft.

Samtidigt tillsätter regeringen ytterligare en grupp; Digitaliseringskommissionen, med syfte att ”följa upp och analysera utvecklingen mot det it-politiska målet, Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.”

Som jag ser det har Sverige också möjligheter att bli bäst i världen på digital design – särskilt för nyttoprodukter inom arbetslivet. Och då är användbarheten en grundförutsättning för att nå det mål som regeringen satt upp.

Man får alltså hoppas att de här grupperna kommer att samverka tydligt.

Kommentarer

Skriv en kommentar

 • Köp boken

 • Kontakt

  Jonas Söderström
  Jonas Söderström
  Tel: 0760-47 58 47
  Mejl: jonas@kornet.nu
 • Om boken

  “Jävla skitsystem!” är den första boken på svenska – och så vitt känt i världen - som tar upp problemen med dåliga datasystem ur ett konsekvent arbetsmiljöperspektiv. Usla datasystem gör oss frusterade, arga, stressade på jobbet. Ändå är det vanligt att användarna tar på sig skulden - och inte ser att det egentligen är de usla systemen som behöver förändras. Den här boken hjälper dig att känna igen hur datasystemen stressar - och hur vi kan försöka börja ta tillbaka kontrollen.
 • Prenumerera