Jävla skitsystem!

Hur en usel digital arbetsmiljö stressar oss på jobbet – och hur vi kan ta tillbaka kontrollen

Facket hotar stoppa verksamheten på grund av krånglande datasystem

Publicerad 7 februari 2012 | Inga kommentarer ännu

Ärendehanteringssystemet Treserva orsakar svår stress för de anställda inom socialtjänsten i Göteborg. Akademikerförbundet SSR har nu anmält kommunen till Arbetsmiljöverket.

Systemet är opålitligt och ger otillräckligt feedback. Man kan trycka på ”Spara” när man skrivit en hel utredning om en klient, men vet inte om den verkligen har blivit sparad eller bara försvinner. Eller lagt in ett utbetalningsbeslut, som inte registreras trots att man tryckt på ”Enter”.

Det betyder i sin tur, att människor inte får sina pengar i tid. Många klienter lever med mycket små marginaler, och om utbetalningen av bidrag försenas blir situationen mycket besvärlig för dem, och de blir arga och desperata. Socialsekreterarna har i flera fall upplevt sig hotade.

De anställda i socialtjänsten kläms därför mellan ett system de inte kan påverka, och de medborgare som inte får den service de har rätt till.
Kommunen har fått hyra in väktare från vaktbolag till socialtjänsten.

Systemet har varit i drift något år i Göteborg, men problemen har blivit värre den senaste tiden, när fler och fler användare börjat det. Leverantören Logica kan inte säga vad problemen beror på. Det finns en misstanke om att belastingen på systemet ibland blir för hög. Därför har socialsekreterarna uppmanats att komma in före ordinarie arbetstid, eller stanna kvar på kvällen, och registrera ärenden då, när belastningen antas vara lägre.

Akademikerförbunder SSR har gjort en så kallad 6:6a-anmälan, det vill säga en anmälan med stöd av Arbetsmiljölagen, kapitel 6, paragraf 6a. Om inte arbetsgivaren skydsamt kan visa på hur problemen kan lösas, har skyddsombudet rätt att stoppa verksamheten, enligt arbetsmiljölagens paragraf 7:

Innebär visst arbete omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa och kan rättelse inte genast uppnås genom att skyddsombudet vänder sig till arbetsgivaren, kan skyddsombudet bestämma att arbetet ska avbrytas i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket.

Akademikerförbundet SSR påtalade redan för ett år sedan risken med systemet för kommunen, och krävde att man måste ha en ordentlig backup-plan, eftersom man kunde förvänta sig att problemen med systemet skulle öka. Men någon sådan har inte tagits fram, och man tvingas nu till panikåtgärder.

Datahaveri orsakar stress och risk för våld i socialtjänsten i Göteborg (Akademikerförbundet SSR, 2 feb 2012)

Svårt för oss att jobba (SVT, 31 jan 2012)

Väktare skyddar socialkontor (SVT, 31 jan 2012)

Datakaos hos socialtjänsten (GöteborgsPosten, 31 jan 2012)

Väktare skyddar socialkontor (GöteborgsPosten, 31 jan 2012)
Fortsatta dataproblem på socialkontor (Sveriges Radio P4, 31 jan 2012)

Krångligt datasystem hotar hälsan (Du & Jobbet, 31 jan 2012)

Kommentarer

Skriv en kommentar

 • Köp boken

 • Kontakt

  Jonas Söderström
  Jonas Söderström
  Tel: 0760-47 58 47
  Mejl: jonas@kornet.nu
 • Om boken

  “Jävla skitsystem!” är den första boken på svenska – och så vitt känt i världen - som tar upp problemen med dåliga datasystem ur ett konsekvent arbetsmiljöperspektiv. Usla datasystem gör oss frusterade, arga, stressade på jobbet. Ändå är det vanligt att användarna tar på sig skulden - och inte ser att det egentligen är de usla systemen som behöver förändras. Den här boken hjälper dig att känna igen hur datasystemen stressar - och hur vi kan försöka börja ta tillbaka kontrollen.
 • Prenumerera