Jävla skitsystem!

Hur en usel digital arbetsmiljö stressar oss på jobbet – och hur vi kan ta tillbaka kontrollen

Och där blev digital arbetsmiljö en valfråga

Publicerad 12 juni 2014 | Inga kommentarer ännu

I dagarna har socialdemokraterna börjat gå ut med det här budskapet, bland annat på Facebook:

s-valaffisch

”Jag gillar när det är mycket att göra. Men ibland tar arbetet framför datorn hela dagen,” säger sjuksköterskan Anki på bilden. ”Jag skriver om trycksår, men har inte tid att gå till patienten för att se hur huden ser ut.”

I kommentarerna på FB ser man att många känner igen sig i budskapet. ”Exakt så såg det ut på Huddinge sjukhus idag alla satt framför datorer skrev ingen var hos patienterna.” ”Det liknar det som händer med lärararna.” ”Jobbar som undersköterska och känner igen den känslan…”

Budskapet lyft också fram i Stockholms tunnelbana:
valbudskap

Men har socialdemokraterna någon lösning på problemen?

Partiet i Stockholm länkar till sitt Framtidskontrakt för Stockholmsregionen, där en del är Mer tid med patienter och mindre till administration. Men man får gå vidare till en pdf för att få mer detaljerade svar.

”Sjukvården dras med en allt större byråkrati som stjäl tid från patienterna” konstaterar (s) där, och citerar också att det finns 1200 olika it-system i Stockholms landsting. Mest fokuserar dokumentet på ”ersättningsystemen i vårdvalen [som] gör att läkare och annan vårdpersonal måste ägna sig åt att fylla i olika listor för att få ersättning istället för att träffa patienter (…) För att kontrollera och följa upp det stora antalet vårdgivare krävs en stor central byråkrati.”

Vad vill (s) göra åt saken? De mest konkreta förslagen är

 1. Anställ mer personal i sjukvården – fler medicinska sekreterare och annan personal i vårdnära miljö som kan avlasta läkare och övrig vårdpersonal så att de får mer tid för patienten.
 2. Minska detaljstyrningen och administrationen så att proffsen kan få vara proffs.
 3. Ändra ersättningssystemen så att vården ersätts efter patientens behov och efter vårdens kvalitet istället för antal ingrepp eller antal ifyllda enkäter.

Hur punkt 2 och 3 konkret ska realiseras skriver man inte. Och punkt 1 måste nog betraktas som en tillfällig eller del-lösning, tills man kommer åt problemets rötter.

Överadministrationen inom vården är ju mer än bara ersättningssystemen. Det vore ännu bättre om ett kunde sätta resoluta mål som i Storbritannien: besluta att avskaffa 76 – en fjärdedel – av de 305 olika sorters uppgifter som vården måste skicka till departement och andra myndigheter.

Programmet är nog en bra början, kanske så hyfsat detaljerat som man har anledning att kräva i ett manifest. Viljeinriktningen är i alla fall tydlig, löftena kan rimligtvis kontrolleras under en valperiod så man kan ställa partiet till svars om de inte skulle infrias (om socialdemokraterna kommer i maktställning).

Kommentarer

Skriv en kommentar

 • Köp boken

 • Kontakt

  Jonas Söderström
  Jonas Söderström
  Tel: 0760-47 58 47
  Mejl: jonas@kornet.nu
 • Om boken

  “Jävla skitsystem!” är den första boken på svenska – och så vitt känt i världen - som tar upp problemen med dåliga datasystem ur ett konsekvent arbetsmiljöperspektiv. Usla datasystem gör oss frusterade, arga, stressade på jobbet. Ändå är det vanligt att användarna tar på sig skulden - och inte ser att det egentligen är de usla systemen som behöver förändras. Den här boken hjälper dig att känna igen hur datasystemen stressar - och hur vi kan försöka börja ta tillbaka kontrollen.
 • Prenumerera