Jävla skitsystem!

Hur en usel digital arbetsmiljö stressar oss på jobbet – och hur vi kan ta tillbaka kontrollen

Allt mer taylorism i arbetslivet

”Det nya arbetslivet har fått allt mer tayloristiska drag” konstateras i en bra artikel i TCO-tidningen (5 nov 2013). Det ”nya” arbetslivet är dessvärre inte så nytt som namnet antyder. Snarare är det en återgång till de repressiva organisations- och ledningsfilosofier som tillämpades redan på 1950- och 1960 talen, säger Kjell Bengtsson, psykolog och organisationskonsult […]

”Mer extrem än den taylorism Taylor själv förespråkade”

Med modern teknik kan medarbetares prestationer kontrolleras på ett sätt som var otänkbart på Taylors tid (…) Man kan fråga sig om inte taylorismen i modernt management rentav är mer extrem än den taylorism Taylor själv förespråkade.Var och en är sin egen organisation, SvD 10 okt 2011 Understreckare i SvD av Karin Brunsson om Taylor […]

 • Köp boken

 • Kontakt

  Jonas Söderström
  Jonas Söderström
  Tel: 0760-47 58 47
  Mejl: jonas@kornet.nu
 • Om boken

  “Jävla skitsystem!” är den första boken på svenska – och så vitt känt i världen - som tar upp problemen med dåliga datasystem ur ett konsekvent arbetsmiljöperspektiv. Usla datasystem gör oss frusterade, arga, stressade på jobbet. Ändå är det vanligt att användarna tar på sig skulden - och inte ser att det egentligen är de usla systemen som behöver förändras. Den här boken hjälper dig att känna igen hur datasystemen stressar - och hur vi kan försöka börja ta tillbaka kontrollen.
 • Prenumerera