Jävla skitsystem!

Hur en usel digital arbetsmiljö stressar oss på jobbet – och hur vi kan ta tillbaka kontrollen

Hjälp! Skola och vård kvävs av it-genererad byråkrati!

Publicerad 4 mars 2011 | Inga kommentarer ännu

Det är omöjligt att vara likgiltig till dessa nödrop – från skolan, vården, universitet. En hel räcka bra artiklar av Niklas Skeri i UNT om hur folk kvävs av allt som de nu måste göra utöver sitt jobb. Allt i kontrollens och dokumentationens namn:

Berget av administration växer, konstaterar lärare på universitetet (7 feb 2011):

”– Det är bisarrt. Trots att vi hela tiden måste betala mer för universitetets centrala administration, dränks vi i nya uppgifter och nya system som vi ska hantera, säger Shirin Ahlbäck Öberg, docent vid Statvetenskapliga institutionen. (…)
Bilden är densamma överallt: den administrativa bördan bara ökar, likaså arbetet med olika typer av utvärderingar. Därtill fungerar de tekniska systemen för sådant som reseräkningar, budget eller kursplaner ofta illa.
På senare år har personalen tvingats lära sig att hantera många nya it-system. Systemen har inte skapats utifrån behov i kärnverksamheten utan i den centrala administrationen, menar Lars M Andersson, lektor i historia och prefekt vid institutionen. Men det är inte den enda kritiken.
– De har sjösatts med många buggar, för snabbt och utan att testats, utan manualer och nästan utan helpdeskfunktion, säger han.”

Bilden är likadan i vården och skolan:

”Den relevanta informationen drunknar i en flod av fakta om normala värden och blir nästan omöjlig att hitta för den som behöver den.
– Det ger intrycket av prestation och trygghet, men är bara en chimär.
Martin Wohlins teori är att vi med datorernas möjligheter inte längre frågar oss vad som är viktigt, utan vad som går. Dessutom finns ett behov i ledningen av kontroll och av att verksamheten ska kännas säker.
– Bara för att vi kan, så ska vi därför göra massa saker på datorn. Men ingen frågar sig om det är bra. (…)

Skolan är en annan verksamhet som lever med ökade krav på dokumentation och administration. (…)
– Det känns om det tar all min tid, säger Anna-Karin Lind-Val.
Terrance Paris arbetar som lärare i särskolan. (…)
– En viktig del i den här utvecklingen är att det handlar om tvingande påbud uppifrån som kommer utan att det känns om det är påkallat av ett behov i verksamheten, säger han.”
Datorn stjäl tid från patienter – och elever (8 feb 2011)

Och forskaren Anders Ivarsson Westberg framhåller att målet med dokumentation och administration är bättre ekonomi och mer kvalitet – men det kan lika gärna bli precis tvärtom. Ingen vet vilka effekter administrationssamhället egentligen har.

”Kraven på dokumentation växer och utvärderingarna blir bara fler och fler. Utvecklingen rymmer ett omyndigförklarande av professionerna.
– Budskapet blir att det inte är de som finns i verksamheten som vet bäst, utan de som sitter i toppen. Det blir kontroll i stället för tillit.”
Kontroll kostar mer än det kan spara (8 feb 2011)

Kommentarer

Skriv en kommentar

 • Köp boken

 • Kontakt

  Jonas Söderström
  Jonas Söderström
  Tel: 0760-47 58 47
  Mejl: jonas@kornet.nu
 • Om boken

  “Jävla skitsystem!” är den första boken på svenska – och så vitt känt i världen - som tar upp problemen med dåliga datasystem ur ett konsekvent arbetsmiljöperspektiv. Usla datasystem gör oss frusterade, arga, stressade på jobbet. Ändå är det vanligt att användarna tar på sig skulden - och inte ser att det egentligen är de usla systemen som behöver förändras. Den här boken hjälper dig att känna igen hur datasystemen stressar - och hur vi kan försöka börja ta tillbaka kontrollen.
 • Prenumerera