Jävla skitsystem!

Hur en usel digital arbetsmiljö stressar oss på jobbet – och hur vi kan ta tillbaka kontrollen

De ständiga mätningarna som kväver verksamheten

Publicerad 5 september 2012 | Inga kommentarer ännu

På väg hem från en hel dag av intervjuer i en mellansvensk kommun.

Mitt uppdrag har inte handlat om digital arbetsmiljö, och inte primärt om administration heller. Men påtagligt är hur alla påpekar att den mängd administration de måste göra har exploderat.

Företagshälsan berättar hur stressade lärare och rektorer är. Varför, frågar jag? ”Den otroliga administrationen. Inga har så mycket administration som lärarna. Redan första skoldagen i augusti ringde lärare till oss för att få hjälp.”

Förvaltningschefen utbrister: ”Det nya budgetuppföljningssystemet! Det är så otroligt mycket jobb. Vi får lägga ner enormt mycket tid på att redovisa verksamheten. April- och november-uppföljningarna har svällt ut till nästan samma omfattning som hela årsbokslut. Det tar enorm tid och kraft.”

Områdeschefen som säger: ”Förr hade jag en enkel semesterlista. Nu måste jag ta ut fyra olika listor ur personalsystemet. Och anställda kan finnas inlagda antingen under namn, eller personnummer, eller anställningsnummer …”

Upphandlaren säger: ”De senaste fem åren har mängden byråkrati i upphandlingsprocessen ökat väldigt starkt.”

Bara för att ta ett axplock.

Mer och mer statistik och siffror begärs in, och it-systemen man i de flesta fall måste använda är otympliga och svåranvända. Och till och med chefer och politiker erkänner i intervjuerna (på tu man hand) att de inte hinner följa upp eller analysera siffrorna. Än mindre fråga ”varför?” eller ”vad kan man i så fall göra åt det”?

Det finns enstaka ljuspunkter. Politikern som motionerat om att bara mäta tre nyckeltal för skolan. ”Resten kan tas bort”. (Vi kan hoppas att det blir så – i realiteten tenderar gamla krav/mätningar att behållas, och nya bara adderas.)

Det behövs en revolt mot mätningsraseriet – eftersom det inte ger påtagligt bättre resultat. De tänkta vinsterna äts upp av den tid det tar (med multiplikatoreffekter av samordningsproblem) och stress hos medarbetarna.

Här på bloggen:
Studie kartlägger ökad administration
Om Byråkrati 2.0 i Studio Bronx
Hjälp! Skola och vård kvävs av it-genererad byråkrati!

I boken skriver jag om onödiga mätningar och informationsfetischismen i kapitlen Pålagor – inte arbete och Stela system, nytaylorism och central kontroll.

Kommentarer

Skriv en kommentar

 • Köp boken

 • Kontakt

  Jonas Söderström
  Jonas Söderström
  Tel: 0760-47 58 47
  Mejl: jonas@kornet.nu
 • Om boken

  “Jävla skitsystem!” är den första boken på svenska – och så vitt känt i världen - som tar upp problemen med dåliga datasystem ur ett konsekvent arbetsmiljöperspektiv. Usla datasystem gör oss frusterade, arga, stressade på jobbet. Ändå är det vanligt att användarna tar på sig skulden - och inte ser att det egentligen är de usla systemen som behöver förändras. Den här boken hjälper dig att känna igen hur datasystemen stressar - och hur vi kan försöka börja ta tillbaka kontrollen.
 • Prenumerera