Jävla skitsystem!

Hur en usel digital arbetsmiljö stressar oss på jobbet – och hur vi kan ta tillbaka kontrollen

Pålagor skapar stressökning på rekordnivå

Publicerad 28 november 2012 | Inga kommentarer ännu

En av de centrala delarna i boken är resonemanget om pålagor – inte arbete (kapitel 2). IT-systemen är en stark drivkraft bakom att vi får fler och fler arbetsuppgifter som vi inte tycker hör till vårt riktiga jobb. Det är i sin tur en mycket stark orsak bakom stress, frustration, känslor av maktlöshet, minskat värde, och så vidare.

Nu har färsk svensk forskning bekräftat det. Gunnar Aronsson, Eva Bejerot, Annika Härenstam har undersökt läkare, och jämfört hur de mår hur mycket de upplever sig ha av ”oskäliga eller onödiga” arbetsuppgifter.

Resultatet är ett sådant kraftigt samband att forskarna kallar det ”en riskökning som sällan visas i arbetsmiljöstudier”.

1534 läkare svarade dels på frågor som

 • ”Har du arbetsuppgifter som du undrar om de egentligen behöver göras alls, eller som kunde göras med mindre ansträngning om saker och ting var annorlunda organiserade?”
 • ”Har du arbetsuppgifter som du menar borde göras av någon annan person eller yrkesgrupp?”

De som i hög grad svarade ja på sådana frågor, placerade sig också mycket högre på frågor om de kände sig ”helt slut när arbetsdagen var över”, ”svårt att slappna av på fritiden”, ”spänd” ”känslomässigt tömd av arbetet”, med flera.

Det var upp till fem gånger vanligare att läkare med många ”onödiga och oskäliga arbetsuppgifter” instämde i påståenden som ”jag har dagar på gränsen till vad jag klarar av”.

Detta är ju ingalunda unikt för läkarna; pålagor har exploderat i väldigt många yrken. Särskilt gäller det serviceyrken inom offentlig sektor – socialtjänsten, skolan, polisen, den kommunala administrationen etc.

Det är också påtagligt att IT är en mycket stark drivkraft här. Få skulle drömma om att införa denna administration med pappersblanketter, men när de presenteras som ett ”high-tech” IT-system blir det plötsligt svårare att motstå.

Dels säljs och marknadsförs dessa ”administrativa lösningar” aggressivt av IT-företagen. Dels svarar ökningen av antalet system mot ett behov av ökad makt hos middle management, central administration, stabsfunktioner etc.

Det blir allt mer uppenbart att en överdriven IT-utveckling driver fram en ny ”byråkrati 2.0”, på bekostnad av medarbetarnas hälsa och motivation.

Artikeln Onödiga och oskäliga arbetsuppgifter bland läkare finns i Läkartidningen nr 48 (26 nov 2012).
Även Tidningen Vision refererar undersökningen: Läkare stressas av sidouppgifter (26 nov 2012).

Läs också: Administrationssamhället: Massor av system, men brist på tillit (27 nov 2012)

Kommentarer

Skriv en kommentar

 • Köp boken

 • Kontakt

  Jonas Söderström
  Jonas Söderström
  Tel: 0760-47 58 47
  Mejl: jonas@kornet.nu
 • Om boken

  “Jävla skitsystem!” är den första boken på svenska – och så vitt känt i världen - som tar upp problemen med dåliga datasystem ur ett konsekvent arbetsmiljöperspektiv. Usla datasystem gör oss frusterade, arga, stressade på jobbet. Ändå är det vanligt att användarna tar på sig skulden - och inte ser att det egentligen är de usla systemen som behöver förändras. Den här boken hjälper dig att känna igen hur datasystemen stressar - och hur vi kan försöka börja ta tillbaka kontrollen.
 • Prenumerera