Jävla skitsystem!

Hur en usel digital arbetsmiljö stressar oss på jobbet – och hur vi kan ta tillbaka kontrollen

Gör mejl företaget mer toppstyrt?

Publicerad 15 november 2010 | 6 kommentarer

I slutet av ”Jävla skitsystem!” tar jag upp hur it-systemen påverkar demokratiseringen av arbetslivet. Det är ett tema som inte många recensenter eller journalister upptäckt (eller valt att ta upp).

På det temat kommer här högintressant ny forskning från Harvard Business School: How IT Shapes Top-Down and Bottom-Up Decision Making (1 nov 2010).

Så här sammanfattar forskaren Raffaella Sadun data från cirka ettusen tillverkningsindustrier i åtta länder:

”Information-based systems, such as Enterprise Resource Planning (ERP) software, will push decision-making toward the bottom of the corporate ladder.
Communication systems, such as e-mail and instant messaging applications, will push the decision-making process toward the top.”

Sadun fann alltså att sjunkande kostnader för kommunikation medfört att ledningen detaljstyr allt mer av verksamheten:

”[Before], it was difficult for anyone at headquarters to make educated decisions and communicate them to branch offices. In those cases, it was natural to cede control of daily operations to a local manager.

With today’s networking technologies, it’s easier for top executives to keep a constant flow of communication with branch offices. However, the network may actually deter innovation. (…) Micromanaging executives find themselves making all the decisions and constantly sending mandates down the corporate ladder. (…) The CEO can monitor constantly what this person is doing and just give orders, rather than rely on the judgment of those below.”

Om order flödar nedåt, så flödar brist på ansvarstagande uppåt, påpekar Sedun: ”When technology makes it easier to communicate, erstwhile independent workers may find themselves pestering their bosses with e-mailed questions throughout the day.”

IT-system som CAD/CAM ökade däremot oberoendet för medarbetarna längst ner i hierarkin. och ERP-system som SAP ökade oberoendet för mellanchefer (intressant att höra någon prata om SAP i termer av ”mer oberoende”).

Forskaren Raffaella Sedun gör en poäng av att man ofta buntar ihop informations- och kommunikations-teknikerna, under förkortningen ICT (i Sverige vanligen IKT). Men de är av helt olika karaktär, menar hon, och resultatet av studien tycks bekräfta att de har radikalt skilda effekter på arbetet.

Inte bara de tekniska systemens karaktär spelar in, utan också den allmänna nivån av förtroende i samhället. Här har Sedun jämfört Sverige (högt förtroende, stor decentralisering) med Portugal (lågt förtroende, stark centralstyrning).

En intressant tanke är då att kulturen i det land där ett datasystem utvecklas förmodligen avspeglar vilken grad av förtroende eller styrning som byggs in i verktyget. Och vad händer när det verktyget hamnar i en miljö med en helt annan position på den skalan?

Kommentarer

6 kommentarer to “Gör mejl företaget mer toppstyrt?”

 1. David Richardson
  21 december 2010 @ 5:41

  Det var precis så här att det brittiska imperiet föll! Innan man hade telegraf, fick administratörerna i Whitehall låter tjänstemän på plats bestämma i mångt och mycket, och de, i stort sätt, använde sin lokalkännedom för att fatta kloka beslut.

  När telegrafen kom på plats kunde tjänstemännen i Storbritannien fattar ’rationella’ och ’standard’ beslut, som upprörde alla ute på kolonierna, för att de hade så lite med verkligheten att göra … och så småningom fanns inte imperiet längre.

 2. Jonas Söderström
  24 december 2010 @ 1:59

  Wow David, tack! Som du ser har jag rekommenderat boken ”The victorian internet” – tack för att du påminde mig om den!

 3. Göran Wennerberg
  26 december 2010 @ 12:47

  Först läste jag ”Gör mig företaget mer toppstyrt” o fann titeln helt obegripig sedan lyckades jag se att det stod mejl o tänkte att här har jag ännu en särskrivare och att du borde skrivit mejlföretaget men då blev det fortfarande obegripligt.
  Sedan fattade jag hur det skulle vara men hade du skrivit e-post hade jag fattat med en gång. Det vill säga jag fattar fortfarande inte hur mejl kan göra företaget toppstyrt men om jag läser artikeln/boken kanske jag begriper.

 4. Göran Wennerberg
  26 december 2010 @ 15:56

  Alltså, hur ska jag kunna fungera i det här dator-samhället om jag dessutom är lite handikappat, har lite svårt att läsa rätt, tänker lite långsamt, har dåligt närminne o inte kan hålla två saker i huvudet samtidigt? Det är helt kört åtminstone på arbetsmarknaden det kan jag berätta.

 5. Jonas Söderström
  27 december 2010 @ 22:47

  Göran, jag förstår dig. Jag tycker också att det måste finnas vettiga jobb för dem som inte vill och inte trivs med att sitta framför en skärm på dagarna …

 6. Ny rapport från Unionen: Det blir inte bättre : Jävla skitsystem!
  10 maj 2011 @ 23:35

  […] forskaren Raffaella Sedun påpekar har de sannolikt radikalt olika påverkan på arbetet (se Gör mejl företaget mer toppstyrt?). Det är förmodligen inte så fruktbart att bunta ihop dem, så som ofta görs just i Sverige, […]

Skriv en kommentar

 • Köp boken

 • Kontakt

  Jonas Söderström
  Jonas Söderström
  Tel: 0760-47 58 47
  Mejl: jonas@kornet.nu
 • Om boken

  “Jävla skitsystem!” är den första boken på svenska – och så vitt känt i världen - som tar upp problemen med dåliga datasystem ur ett konsekvent arbetsmiljöperspektiv. Usla datasystem gör oss frusterade, arga, stressade på jobbet. Ändå är det vanligt att användarna tar på sig skulden - och inte ser att det egentligen är de usla systemen som behöver förändras. Den här boken hjälper dig att känna igen hur datasystemen stressar - och hur vi kan försöka börja ta tillbaka kontrollen.
 • Prenumerera