Jävla skitsystem!

Hur en usel digital arbetsmiljö stressar oss på jobbet – och hur vi kan ta tillbaka kontrollen

Chefen undercover, i verkligheten

I bokens slutkapitel beskriver jag hur politiker som bestämmer i hemtjänsten hellre vill ha statistik från it-systemet, än att åka med ut och själva se hur jobbet är. Nå, möt undantaget: Chefen för personalstaben i landstinget i Värmland, Gunnar Blomquist! Vårdförbundet och landstinget diskuterade hur arbetstiderna skulle kunna förbättras, så att personalen får tillräckligt med […]

Stress stoppar nytt it-system för danska poliser

Ett nytt it-system för den danska polisen kastas i papperskorgen. När man testade systemet på Bornholm blev polismännen svårt ansatta av stress, berättar jp.dk. (Tack till Christer Ø för länktips!) Systemet Polsag har blivit flera år försenat, och kostat danska staten en halv miljard danska kronor. Men det danska Politiforbundet krävde efter pilottesterna på Bornholm […]

(Stämpel-)Klockrent!

Martin Wallström skriver i ComputerSeden om hur företagen via affärs- och analyssystem kan få in allt fler och fler siffror: ”Datamängderna växer med 40–50 procent per år, men mindre än en tjugondel används till affärsdrivande analyser, enligt analysföretaget Forrester. Från affärssystem, kundvård, sociala medier, webben och e-handel strömmar data in och ut i tomma intet.” […]

Vad fattas i arbetsmiljölagstiftningen? Genus?

Att arbetsmiljölagen är en bra lag, så vitt jag kan se det, var kontentan i förra inlägget (Behövs det en lag mot dåliga IT-system? Nej!). Men det finns ändå ett par saker i lagen man kan fundera över, tycker jag. Det är bra med ganska generella, övergripande lagar. Detaljföreskrifter kan snabbt bli föråldrade, och mängden […]

Behövs det en lag mot dåliga IT-system? Nej!

Ibland får jag frågan om det skulle behövas en lag mot dåliga datasystem. Svaret på den frågan är nej. Det behövs inte – för den finns redan. Det räcker alldeles utmärkt med Arbetsmiljölagen. Paragraf 1 i kapitel 2 slår fast: Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbets­tagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska […]

Facket hotar stoppa verksamheten på grund av krånglande datasystem

Ärendehanteringssystemet Treserva orsakar svår stress för de anställda inom socialtjänsten i Göteborg. Akademikerförbundet SSR har nu anmält kommunen till Arbetsmiljöverket. Systemet är opålitligt och ger otillräckligt feedback. Man kan trycka på ”Spara” när man skrivit en hel utredning om en klient, men vet inte om den verkligen har blivit sparad eller bara försvinner. Eller lagt […]

What’s the waiter doing with the computer screen?

When Richard Gatarski and a few friends wanted to dine in the Swedish city of Norrköping a few weeks ago, they booked a table at a downtown Italian restaurant that seemed nice. When they arrived, they were greeted by the headwaiter, who asked if they had a reservation. Richard confirmed, and the headwaiter looked at […]

Vansinne i vården

Tomas Kärrholt, specialist inom allmänmedicin på vårdcentralen Eden i Malmö, beskriver en vanlig dag på jobbet (Tankesmedjan Allmänmedicin, 1 februari). ”Loggar in i Windows. Skriver id-nummer och lösenord. Loggar in i journalsystemet. Skriver id-nummer och lösenord. Loggar in i tidbokningssystemet. Skriver personnummer och lösenord. Loggar in i e-postsystemet. Gläds varje gång att jag slipper skriva […]

DIK startar arbetsgrupp för bättre digital arbetsmiljö!

Fackförbundet DIK bjuder in intresserade medlemmar till en arbetsgrupp om digital arbetsmiljö. Förbundet behöver fördjupa kunskapen om området, konstaterar man. ”Den digitala arbetsmiljön innehåller många positiva effekter. Tillgång till information och kunskap gör medlemmarnas arbete intressantare, mer utmanande och utvecklande. Nya arbetsuppgifter uppstår och det digitala arbetet möjliggör lösningar som tidigare var otänkbara (…) Baksidan […]

« go back
 • Köp boken

 • Kontakt

  Jonas Söderström
  Jonas Söderström
  Tel: 0760-47 58 47
  Mejl: jonas@kornet.nu
 • Om boken

  “Jävla skitsystem!” är den första boken på svenska – och så vitt känt i världen - som tar upp problemen med dåliga datasystem ur ett konsekvent arbetsmiljöperspektiv. Usla datasystem gör oss frusterade, arga, stressade på jobbet. Ändå är det vanligt att användarna tar på sig skulden - och inte ser att det egentligen är de usla systemen som behöver förändras. Den här boken hjälper dig att känna igen hur datasystemen stressar - och hur vi kan försöka börja ta tillbaka kontrollen.
 • Prenumerera