Jävla skitsystem!

Hur en usel digital arbetsmiljö stressar oss på jobbet – och hur vi kan ta tillbaka kontrollen

Om risken med att ”öka takten”

Publicerad 28 december 2016 | 1 kommentar

För någon tid sedan blev jag kontaktad av ett stort svenskt företag.
– Vi har kastat bort 25 miljoner på ett HR-system som inte går att använda, förklarade de. Nu vill vi ha hjälp med att göra ett bättre.
– Visst, svarade jag, och började löst skissa hur vi skulle kunna hitta en bra lösning, genom att observera och analysera behoven och de önskade effekterna. Företagets representanter började skruva på sig.
– Fast vår offertförfrågan ska skickas nu på fredag, om fem dagar, sa de besvärat.

Mer och mer börjar jag se brådskan som det stora problemet i dagens digitala utveckling. Exemplen kan göras otaliga. Den stora organisationen som vill utveckla applikationen som ska bli deras ”flaggskepp”, som ska leda organisationen in i framtiden … men, nej, de har inte tid för varken behovsanalyser eller tester.

Det är därför jag är en smula reserverad inför regeringens och minister Shekarabis hårda press på att ”öka takten i digitaliseringen” (DN Debatt, 1 dec 2016).

Vi har ju exempel som priskolls-systemet för privata tandläkare eller systemet för att kolla mediciner mot varandra. Ingendera har använts mer än av enstaka procent av målgrupperna. Var de verkligen de mest angelägna satsningarna? Gav de på något vettigt sett effekt? Och borde Migrationsverket verkligen prioritera att implementera ”Mina meddelanden”, när de flesta i verkets målgrupp inte har personnummer?

Och så har vi ju de tekniska problemen. Så här skrev jag borta på InUse-bloggen:

”Risken med Shekarabis budskap, med dess signalord som ‘öka takten’ och ‘snabbare’ är att det driver oss ännu längre in en allt mer komplicerad labyrint av system med fler och fler svagheter. Vi behöver egentligen redan idag särskilda kompetenser för att avveckla system. Den digitaliseringsflora vi har är inte hållbar.”
Regeringens nya digitaliseringssatsning förbiser risker, 5 dec 2016.

Artikeln på InUse-bloggen gav upphov till två andra artiklar på temat ‘expert läxar upp regeringen’ (fniss):
Expert: Bättre att staten tar det lugnt än skyndar på digitaliseringen (ComputerSweden, 8 dec 2016)

Expert kritisk till Shekarabis digitaliseringsplaner (Altinget.se, 6 dec 2016)

Mellanhandsekonomin i Planet Money

Publicerad 27 december 2016 | Inga kommentarer ännu

En av de viktigare texterna jag skrivit är den om Mellanhandisering och caligopol: Välkommen till den nya digitala ekonomin (borta på InUse-bloggen, 25 juni 2015).

Den handlar huvudsakligen om att fast man (naivt) trodde att den digitala utvecklingen skulle ge oss färre mellanhänder och mer direkta kontakter mellan säljare och köpare, så har utvecklingen blivit den rakt motsatta: vi har fått en ekonomi till största delen präglad av allt fler och fler mellanhänder. Ibland är de så många att det är oklart vem som egentligen utför tjänsten eller levererar varan: vi har fått caligopol, efter latinets caligo, dimma.

I höstas uppmärksammade den amerikanska podcasten Planet Money samma fenomen. ”The internet was supposed to get rid of middlemen – but instead they are taking over the global economy,” konstaterade man i avsnittet Cat Scam. Det tar upp en särskild variant av mellanhandisering, kallad dropshipping.

Och medan vissa mellanhänder kan underlätta för konsumenten eller erbjuda en bättre upplevelse, eller effektivisera flöden, står det klart att den här mellanhandiseringen gör ekonomin mindre effektiv (med fler och längre transporter, fler returer och mer ”waste”).

Lyssna direkt här:

I fint sällskap på Baksteg

Publicerad 26 december 2016 | Inga kommentarer ännu

”Tänka, snabbt och långsamt, The Organized Mind och Medvetna val cirkulerar kring en av vår tids största utmaning – den hur vi skall kunna omvandla det Jävla skitsystem! som ‘dom som bestämmer’ i samhället har tvingat in oss till att bråka med, som ger oss användare så mycket huvudvärk och som leder till att digitalt utanförskap är ett växande problem.”

Det dyker inte upp så många recensioner av boken nu (fast jag kan säkert ha missat några). Men Thomas Svenson på Baksteg har skrivit en trevlig personlig betraktelse över några böcker som han funnit särskilt viktiga: Upplevelsen till framtidens möjligheter och lösningar (14 dec 2016).

Jävla skitsystem i fint sällskap. :) Bilden lånad från Thomas Svenson.

Hos UX Podcast (på engelska)

Publicerad 23 december 2016 | Inga kommentarer ännu

Nyligen hade jag förmånen att få bli inbjuden till Per Axboms och James Royal-Lawsons engelskspråkiga UX Podcast (för andra gången – förra gången var för fyra år sedan).

UX Podcast #145 blev ett samtal om komplexitet och enkelhet. Vi är nog alla tre oroliga för risken att vi är på kurvan för minskande marginalnytta av digitala system, på grund av den ökande komplexiteten – det som jag ofta kallat peak it.

Nu som talbok!

Publicerad 22 december 2016 | Inga kommentarer ännu

Jä'vla skitsystem finns nu som talbok hos legimus.se

Nu finns den nya upplagan av Jävla skitsystem som talbok, för personer som inte kan läsa tryckt text. Elva timmar tar det tydligen att lyssna igenom den …

Tack till Myndigheten för tillgängliga medier som ger denna service till både författare och till dem som annars inte skulle kunna ta del av boken! :)

En talbok är inte samma sak som en ljudbok. Den kan lånas på bibliotek av dem som har en läsnedsättning. MTM informerar också om det särskilda formatet och de olika möjligheterna med en talbok.

Gästpost: IT-utveckling är ett lagspel

Publicerad 18 november 2016 | Inga kommentarer ännu

Idag kan jag stolt presentera ett gästinlägg här: Anders M Olausson som skriver om en viktig del som jag själv inte berör så mycket i boken: vikten av test, och att testa återkommande. :)

———

IT-utveckling är ett lagspel

När jag läser Jonas Söderströms bok, ”Jävla skitsystem” så är igenkänningsfaktorn jättestor och jag skrattar ofta innan jag blir bedrövad. Hur kommer det sig att vi år 2016 är dåliga på att bygga IT-system när vi egentligen borde veta hur man gör? För de flesta exemplen i boken känner jag ”Jag vet varför det blev fel!”

Jonas förklarar mästerligt hur man måste lyssna på användarna, ta hänsyn till andra system runt omkring osv. Sen beskriver han även hur man skall låta användarna testa systemet innan man går i drift. Men mellan kravinsamling till driftsatt IT-system är det väldigt många steg, även om man arbetar agilt. Det är de stegen jag vill komplettera Jonas bok med.

Jag har jobbat med IT-utveckling i 20 år och test i 10 men det är under de senaste 4, då jag främst ägnat mig åt utbildning inom test och krav, jag har funderat på varför det så ofta blir fel.

Jag är inte ensam om att vilja berätta ”vad som gått fel”. Andra talar om dålig upphandling, dålig projektledning, fel system, dåligt UX osv. Det påminner ganska mycket om sportreportrar och fans som berättar vem som bar skulden för gårdagens förlust. Oftast har de rätt, vi har allihop rätt, men det är sällan det är ett fel som gör att IT-system inte blir bra eller att vi förlorade.

Varför upptäcks det så sent att man bygger ett dåligt IT-system?

Ofta när företag inser att deras produkt inte håller måttet, så anställer de testare, eller ännu oftare ger de någon anställd ansvaret att testa den färdiga produkten. Att försöka lösa kvalitetsproblem med test av en färdig produkt är lite som att bota tandvärk med Alvedon. Det blir kanske lite bättre temporärt men vi måste se till att man hanterar roten till det onda.

Precis som det är viktigt att ha med användare redan i kravarbetet, för att de skall använda systemet senare, så är det viktigt att ha med testare för de skall testa systemet. De behöver kontrollera om kraven är testbara och kan hjälpa till att göra systemet lättare att testa. Det gör kvalitetssäkringen både billigare och bättre.

Projektledning, krav och test måste jobba tillsammans redan från början för att skapa stabilitet i utvecklingsarbetet. ”Men du har glömt, UX, systemarkitekter, användare, driftspersonal med mera” säger du då. Nej, de kompetenserna ingår i de tre kategorierna ovan. Ju större betydelse en kompetens har för ett specifikt projekt desto viktigare är det att ta in den tidigt i projektet. Ju större betydelse en kompetens har för ett specifikt projekt desto viktigare är det att ta in den i projektet tidigt.

Det är ofta fel i kraven, antingen är de bristfälligt inhämtade, felaktigt formulerade, har fel fokus eller fel detaljnivå. Inhämtning av krav har Jonas redan skrivit mycket om så den biten hoppar jag över.

Alla fel i kraven kan få allvarliga konsekvenser. Om vi förutsätter att de är rätt insamlade så är det ur testsynpunkt viktigt hur de är formulerade. De måste formuleras på ett sådant sätt så att det inte kan bli missförstånd, de får inte vara tvetydiga, vilket är mycket vanligt. De måste gå att testa och vara mätbara annars kan vi inte kontrollera om de uppfyllts. Kravinsamlande och kravformulering är en egen kompetens, och det man samlat in bör även det testas.

Vi måste kontrollera de små delarna innan vi sätter ihop dem till större enheter. Det är mycket lättare att hitta brister då, än när vi satt ihop hela system.

Kompetensbrist?
Test och kravställning blir allt viktigare ju mer komplexa system vi bygger.

Det finns dessvärre många som arbetat länge med test som inte ens har grundläggande kunskaper i testdesign. Precis som för utveckling kräver testarbete olika kompetenser och tekniker beroende på vad vi just nu håller på med för del av systemet Att testa utan att kunna testdesign, är väldigt ineffektivt. Många andra använder gamla och ineffektiva arbetssätt vilket ofta ger testarbetet dåligt rykte.

När jag började jobba heltid med IT-utveckling, i mitten på nittiotalet, så fick jag höra att jag var ”duktig på datorer”. Det innebar att jag kunde hantera såväl hårdvara som operativsystem och mjukvara. Idag har IT blivit så oerhört komplext så att säga att någon är duktig på datorer är som att säga att någon är duktig på sport, vilket innebär allt från schack till styrkelyft. Det är fullständigt omöjligt för någon att kunna allt.

Test i sig självt håller på att bli lika komplext och det finns få som kan hantera alla de discipliner som ingår. Men ingen behöver kunna alla dessa delar för precis som för all annan IT-kompetens så behöver man resurser som motsvarar det vi just nu skall utföra. Det skiftar inte bara med tanke på vad vi utvecklar utan även när i utvecklingsprocessen vi är och storleken på projektet.

Det krävs till exempel kompetens i att:

 • Fånga upp och formulera krav
 • Bygga en arkitektur
 • Skapa gränssnitt
 • Utveckla systemdelar
 • Sammanfoga de olika delarna till ett system
 • Integrera med andra system
 • Driftsätta och förvalta systemet tills det en dag skall tas ur drift.
 • Sätta systemet i händerna på användare och lära dem hur man gör genom att ge dem manualer och att utbilda

Alla dessa aktiviteter behöver testas innan man går över till nästa. Teknikerna för att testa i de olika aktiviteterna skiljer sig avsevärt. Det gäller även om du skall utföra nästa steg själv. När du sätter upp en hylla i ditt hem så mäter du att den har rätt längd innan du börjar skruva upp den. Finns det någon anledning att inte mäta (testa) hyllans längd förrän den sitter färdigmålad på väggen?

Ju senare vi hittar ett fel desto mer insatser kräver det att korrigera och ju dyrare kan felrättningen och/eller konsekvenserna bli. Det gäller även vid agil utveckling, även om kurvan för kostnaden då inte är så brant. Det finns personer som har kompetens i flera av de här disciplinerna men jag har aldrig träffat någon som är bra på allt.

Att snåla in på testkompetens gör inte projektet billigare, oftast blir det dyrare.

Parallellerna med ett lagspel som till exempel fotboll är inte svåra att se.

Om vi jämför testande med fotboll kanske det blir enklare att förstå.

Beroende på vilka vårt lag skall möta så väljer vi de spelare som bäst motsvarar det motstånd vi kommer att ställas mot. Om vi möter ett dåligt lag eller om matchen inte har så stor betydelse så behöver vi kanske inte sätta in våra bästa spelare och vi behöver kanske inte träna så mycket innan. Det innebär på inget sätt att vi kan slarva med genomförandet. Vi måste använda de resurser vi fått tilldelade på bästa sätt. Möter vi ett anfallsstarkt lag så kanske vi väljer en strategi med en stark backlinje och om vi behöver göra många mål för att gå vidare till slutspel kanske vi satsar på många anfallare.

Man måste sätta allt i ett sammanhang, det gäller såväl fotboll som utveckling och test.

Forskning, vilket innefattar utvecklingsteam hos bland annat Google, bekräftar att teamet är viktigare än de enskilda medlemmarnas spetskompetens.
The Most Productive Teams at Google Have These 5 Dynamics


Vad är test i fotbollslaget?

Så vilken plats har mitt specialområde test i vårt lag? Är det en målvakt, en libero eller rent av en anfallare? Ingetdera, testarna är snarare en läkare eller fysioterapeut som ser till att alla spelare är i bra kondition och håller en hel match. De skapar egentligen ingenting men är för den sakens skull inte oviktiga för laget. De märker långt innan match i vilken kondition spelarna är. Tror de inte att en spelare kommer att klara av att spela får de sätta in en åtgärd, alternativt se till att någon annan tar hens plats.

Man samtidigt måste vi komma ihåg det egna ansvaret, den egna kontrollen. För även om vi har fysioterapeuter (testare) och läkare (testledare) så har vi ett eget ansvar för vårt hälsotillstånd. Det är jag själv som först upptäcker om jag har feber eller har ont i knät. På samma sätt måste utvecklare kontrollera sitt eget arbete vilket kräver grundläggande kompetens i testdesign.

Fysioterapeuter stöttar spelarna i hur de skall träna för att bli starkare, alternativt jobba förebyggande för att inte bli skadade igen. Testare arbetar även med att stödja och hjälpa utvecklare att testa sitt eget arbete. Att fysioterapeuter lägger över det mesta ansvaret för rehabilitering på spelarna innebär inte att de gör sig själv redundanta.

Utvecklare kan inte förväntas vara bra på allting inom IT-utveckling. Om de lägger tid på att bli bra även på att testa, så har de inte tid att även bli bättre utvecklare.

Zlatan skall inte lägga tid på att bli en bättre målvakt.

Om vi testar tidigt är det lättare att lansera i tid och kostnaderna hålls nere. Vi får också nöjdare kunder och användare.

Hur det hänger ihop tänker jag berätta i en senare bloggpost.

——

Anders post finns också på testbloggen.se.

Nytryck – nya upplagan nästan slutsåld!

Publicerad 12 september 2016 | Inga kommentarer ännu

Första tryckningen av den nya, omarbetade upplagan av Jävla skitsystem är nu i stort sett slutsåld. Nytryckning är redan på väg.

Boken ligger högt på boksajternas topplistor: etta bland ”Databehandling: allmänt” (före en Alexander Bard), trea i kategorin ”Stresshantering”, fyra i ”Arbetspsykologi” och sexa på ”Datorer & IT” (även där före herr Bard, som dock har ett antal fler år på nacken på listorna…)
boken ligger högt på flera topplistor på boksajterna

Man kan inte klaga, men det är lite synd att bokbranschen inte förstått att det faktiskt främst är en bok inom kategorierna ”Samhälle & Politik” och ”Tvärvetenskap” …

Vad McDonalds serverar sina anställda

Publicerad 1 september 2016 | 3 kommentarer

McDonalds-restaurangernas nya stora pekskärmar, där kunderna kan beställa sin mat, är verkligen snyggt och aptitligt gjorda. Snygga bilder, enkelt att beställa.

Men (nästan) alla tjänster och system, som ser snygga ut på utsidan, har också en insida – där någon ska administrera och serva. Det är mer sällan vi kan kika in och se hur det ser ut där. Om det inte uppstår någon miss …

Häromdagen kunde man se det här på kundskärmen på en McDonalds någonstans i Sverige:
mcdonalds-skärm-2

mcdonalds-skärm1

”Alla kassor är låsta eftersom restaurangen har överskridigt de normala timmar för affärsdatumet. Stäng dagen och försök igen”.

Eh… hallå?

Varför visas det där för mig? Och vad betyder det där egentligen?

Den andra frågan kan jag faktiskt att svara på, tack vare hjälp från kunniga kollegor: Stefan Pettersson och min gamla kollega Per Kristiansson, som har den fantastiska kombinationen av att vara it-proffs, verksam i restaurangbranschen och lingvist(!).
Meddelandet betyder ungefär att någon glömde avsluta dagskassan igår (något som ibland kallas Z-rapport). Systemet känner av att ”dagen” nu har blivit många fler timmar än vad den ska vara enligt öppettiderna – kanske till och med mer än 24 timmar. Det är orimligt, så systemet har spärrat kassorna. Den anställde som kommer för att öppna restaurangen nästa dag måste avsluta gårdagens dagskassa, så hen kan öppna kassorna igen. Så egentligen är det ett hjälpsamt meddelande.

Men det väcker förstås ett antal frågor. Varför visas det på några av kundskärmarna? Och varför visades det klockan 18 på kvällen, när alla kassor var öppna och verksamheten i restaurangen igång?
Och ska det vara lätt att glömma avsluta dagskassan? Borde inte systemet byggas så det blir omöjligt, eller svårt – eller med mycket tydliga påminnelser till användaren?

Men den viktigaste insikten är annan.

Ett så dåligt utformat gränssnitt, felstavat och med felaktig grammatik (”överskridigt”, ”de normala timmar”), skulle aldrig tillåtas på den del av systemet som visas mot kunderna. Om menyerna och listan över hamburgare vore felstavade och halvt obegripliga skulle någon sannolikt få sparken. Men användarna på insidan – de vars arbetsmiljö detta är – serveras i många fall just sådana här dumheter.

Och McDonalds är ingalunda ensamma eller ens värst på den här punkten. Det är snarare standard, och jag och mina kollegor har observerat det hundratals gånger – på restaurangen, på apoteket, på bussen, på webbredaktionen …

Hur ska vi se till att de som utsätts för den administrativa insidan av digitala system behandlas med respekt?

Hur kommer det sig …

Publicerad 12 augusti 2016 | Inga kommentarer ännu

”… att universiteten behöver fler administratörer per student/forskare idag än de behövde före persondatorernas tid?”

hurkommerdetsig-small
(Klicka på bilden för att se den i större format.)

Det verkar ju paradoxalt, eller hur? Men det blir inte så konstigt när man inser att digital teknik (till exempel persondatorer) är ett verktyg, en möjliggörare – och den möjliggör även för handläggare, administratörer, chefstjänstemän, politiker att utvidga sina verksamheter. Den lämpar sig vidare utmärkt för att spara saker (dokumentation) och för kvantitativa mätningar. Men bördan av att försörja denna byråkrati hamnar på medarbetarna, som tvingas till otaliga klick i ofta bristfälligt designade system …

Lite mer kan man läsa i de här inläggen:
Fem sorters ökande administration (10 juli 2013)
Byråkrati 2.0 driver Sverige mot en administrativ infarkt (7 juli 2013)

Välkommen tillbaka till jobbet!

Publicerad 11 augusti 2016 | Inga kommentarer ännu

Känns det igen? :)

FBpost om svårigheten att registrera reseräkning

Trots att jag gått treveckorskursen i hur en registrerar en reseräkning så måste jag be om hjälp varje gång #tillbakapåjobbet

Klicka på bilden för att se den i större format.
(Jag har ändrat eller eller maskerat profilbild och personuppgifter av integritetsskäl.)

« gå tillbakafortsätt leta »
 • Köp boken

 • Kontakt

  Jonas Söderström
  Jonas Söderström
  Tel: 0760-47 58 47
  Mejl: jonas@kornet.nu
  Twitter: @jonas_blind_hen
 • Om boken

  “Jävla skitsystem!” är den första boken på svenska – och så vitt känt i världen - som tar upp problemen med dåliga datasystem ur ett konsekvent arbetsmiljöperspektiv. Usla datasystem gör oss frusterade, arga, stressade på jobbet. Ändå är det vanligt att användarna tar på sig skulden - och inte ser att det egentligen är de usla systemen som behöver förändras. Den här boken hjälper dig att känna igen hur datasystemen stressar - och hur vi kan försöka börja ta tillbaka kontrollen.
 • Prenumerera